Traumaclean gecertificeerd door GGZ opleider RINO

Schoonmaken na een sterfgeval mag dat?
17 december 2023
Schoonmaken na een sterfgeval mag dat?
17 december 2023

In 2023 heeft Traumaclean succesvol de opleiding “Cliënten met een verzamelstoornis (hoarding)” bij RINO te Amsterdam afgerond, en is hiermee het enige specialistisch schoonmaakbedrijf wat is gecertificeerd.

Verzamelstoornis is een meervoudige psychiatrische aandoening: er is sprake van een ernstig impulsprobleem (drang tot meenemen van spullen), een obsessief compulsief probleem (moeite met weggooien van spullen), een informatieverwerkingsprobleem (overmatige gedetailleerdheid en planningsprobleem) en vaak beperkt ziekte-inzicht. Om toch grip te krijgen op de problematiek, is een multidisciplinaire aanpak vereist waarbij het systeem en de thuisbegeleiding betrokken worden. Van de hulpverlening in de GGZ wordt verwacht dat ze daarin de sturende rol op zich neemt.

Comments are closed.